Friday, 29 October 2010

Geld & Geluk

Of geld al dan niet gelukkig maakt... Ik vind het moeilijk om een duidelijk standpunt in te nemen over die kwestie.

Eén ding staat vast: om aan de zogenaamde basisbehoeften te voldoen is in de Westerse samenleving een beetje geld, the bare minimum, nodig.

Maar geld is geen garantie voor geluk. Een arme mens die heel der dagen alleen in een kamer zit en/of door de straten sjokt, mist zeker affectie en liefde. Maar een persoon met veel geld die geen gezelschap heeft, is waarschijnlijk ook niet al te gelukkig. Bovendien vindt die laatste soort van mensen vaak haast geen tijd om leuke dingen te doen met hun fortuin. Maar ze kunnen natuurlijk wel veel dingen kopen en – afgaande op mijn eigen ervaring - tijdelijk gelukkig zijn door zulke emo-purchases.

Zoals ik al zei, baseer ik me voor deze uitleg op mijn eigen ervaring. (Het is niet dat ik rijk ben, maar het is natuurlijk een relatief begrip. Wat ik bedoel: ik kom niets tekort.)

Ik kan echt talloze voorbeelden geven van emo-purchases. Zo kocht ik een nieuwe fles parfum op de eerst dag van het nieuwe schooljaar. Oké, mijn flesje thuis was leeg, maar toch: waarom moest de aankop persé na de eerste les van dat nieuwe schooljaar gebeuren? En hoe verklaar je anders de aankoop van een overbodig paar schoenen als je net een slecht examen afgelegd hebt? Of die van mooie blikken dozen, gevuld met chocola, tijdens de blok? En zo kan ik nog even verder gaan...

Voor mij is het duidelijk: stressvolle, eenzame perioden en negatieve emoties leiden tot spending sprees, vervuld van emo-purchases. Geluk van zeer korte duur (maximum een uur of twee) is een bijkomend resultaat, alsook schuldgevoelens over het overdadig saldokillen...

En je vraagt me of geld gelukkig maakt?

No comments:

Post a Comment