Monday, 14 December 2009

Speed Removal

Tijdens het werken (aan mijn bureau) stoorde ik me de laatste tijd aan mijn kamerinrichting. De muren leken op me af te komen en het was veel te benauwd. Omdat mijn werk eronder begon te lijden, besloot ik vanmiddag om de meubels nog eens van plaats te veranderen. Eén probleem: ik had (en heb) niet veel tijd... Maar enige mentale voorstellingen van hoe het resultaat eruit moest zien, deden wonderen. Op amper een half uur zijn zowat alle meubels van plaats veranderd. En het resultaat mag er best zijn (het beetje rommel dat er nog ligt en de vuilzak buiten beschouwing gelaten). Enfin, tegen woensdagavond zal het helemaal proper en opgekuist zijn.

No comments:

Post a Comment